Diagnostika odvaděčů

Diagnostika odvaděčů kondenzátu

Veškeré průmyslové armatury včetně odvaděčů kondenzátu mají určitou životnost. Ta je závislá na celé řadě faktorů (správné navržení armatury, provozní podmínky, vhodná montáž, údržba, pravidelná kontrola, aj.).

Životnost odvaděčů kondenzátu lze výrazně prodloužit jejich pravidelnou kontrolou (monitoringem), který se standardně doporučuje provádět 1x až 2x ročně.

Včasným odhalením špatně fungujícího odvaděče kondenzátu lze předejít vysokým ztrátám energie v parokondenzátních rozvodech a tím i k úspoře provozních nákladů.

Špatná funkce odvaděče kondenzátu má zásadní vliv na kvalitu páry.

Diagnostiku (monitoring) jsme schopni provést pomocí systému pro rychlou a efektivní kontrolu odvaděčů kondenzátu, skládající se z přístroje MIYAWAKI PM11 Dr.Trap.Jr. v kombinaci se softwarem PM150.

Výše uvedený přístroj pracuje na základě zachycení ultrazvukového šumu a snímání teploty.